Besteden (toekenning subsidies)

Jaarlijks stelt Stichting Nianne (financiële) middelen ter beschikking waarmee diverse sportactiviteiten mogelijk gemaakt kunnen worden voor mensen met een verstandelijke beperking. Geld kan daarbij ter beschikking worden gesteld voor de aanschaf van sportmaterialen, het eenmalig bekostigen van een vrijwilligerscoach om teams te trainen, of ter kostendekking van een sportevenement. Een belangrijke voorwaarde is dat de fondsen gebruikt worden voor niet-terugkerende kosten die aanemenderwijs niet door de instantie/individu zelf gedekt kunnen worden.