Waar staan we voor?

Visie
Sport moet voor iedereen makkelijk toegankelijk zijn, ook voor kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Sporten maakt je fysiek en mentaal sterker, geeft zelfvertrouwen en bevordert integratie in de maatschappij. Daarnaast onderschrijft Stichting Nianne het sociale element van samen sporten. We geloven in een inclusieve samenleving: niemand mag worden buitengesloten.

Missie
Stichting Nianne wil mensen met een verstandelijke beperking aanmoedigen om sportief bezig te gaan.

 

terug